An duo lorem altera gloriatur. No imperdiet adver sarium pro. No sit sumo lorem. Mei ea eius elitr consequ untur. In mel aeterno.
1-677-124-44227

184 Main Collins Street | West Victoria 8007

Follow us on Social media

Lorem ipsum proin gravida nibh vel velit auctor alique tenean sollicitudin.

Zapraszamy na:
Top

Poniedziałek – Piątek

9:00 – 17:00

Sobota

9:00 – 13:00

ZADZWOŃ 501-807-311

ODWIEDŹ Krzeszowice, ul. Sienkiewicza 2

O FIRMIE

Jesteśmy firmą, która od 2013 roku oferuje ubezpieczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Naszym celem oraz podstawową zasadą jest dokładne zapoznanie się z Państwa oczekiwaniami, a następnie przygotowanie najkorzystniejszej oferty. Nasze biuro mieści się w Krzeszowicach przy ulicy H. Sienkiewicza 2.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC/AC

Ubezpieczenia komunikacyjne OC stanowią najważniejszy segment polskiego rynku ubezpieczeń. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe i dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów. Dotyczy to szkód, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Ubezpieczenia komunikacyjne AC są dobrowolnym ubezpieczeniem od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży pojazdu oraz zdarzeń losowych. W tym przypadku to ubezpieczyciel rekompensuje finansowe skutki straty w szczególności w tych sytuacjach, na które ubezpieczony nie ma większego wpływu.

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Ubezpieczenia turystyczne związane są z pobytem osób poza terytorium RP w celach wypoczynkowych. Coraz więcej osób liczy się z poważnymi zachorowaniami oraz urazami jakie mogą mu się przydarzyć podczas wakacji, a których nie refunduje NFZ. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, transport medyczny, koszty związane z przeprowadzoną akcją ratowniczą, zgubieniem lub kradzieżą bagażu czy też sprzętu sportowego.

UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE

Ubezpieczenia mieszkaniowe dotyczą przede wszystkim ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego bądź domu letniskowego, ale zakres ubezpieczenia dotyczyć może także garażu, innego budynku, ruchomości domowych, obiektów małej architektury, ogrodzenia, stałych bądź wskazanych elementów lokalu mieszkalnego, a nawet nagrobków.

Ubezpieczenia te dotyczą odszkodowania w przypadku wystąpienia określonego nieszczęśliwego zdarzenia: kradzież z włamaniem, rabunek, zniszczenie i dewastacja, pożar i inne zdarzenia losowe np. deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcie, stłuczenie szyby, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew i masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi. Ubezpieczenia te chronią przed stratami finansowymi spowodowanymi nieszczęściami, na które ubezpieczony nie miał żadnego wpływu.

UBEZPIECZENIA OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Ten rodzaj ubezpieczenia OC dotyczy czynności w życiu prywatnym lub posiadanego mienia, za które osoba ponosi odpowiedzialność cywilną. Obejmują zarówno szkody polegające na spowodowaniu śmierci drugiej osoby, jak również uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub zniszczeniu jej mienia.

UBEZPIECZENIA NNW

Ubezpieczenie NNW, które dotyczą szkód wyrządzonych pojazdem mechanicznym na osobie, a w szczególności wynikają z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia oraz naruszenia innych dóbr osobistych człowieka. W przypadku śmierci, wystąpienia niezdolności do pracy lub kalectwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, gwarantuje ubezpieczonemu lub osobom upoważnionym świadczenie pieniężne. Do najczęstszych elementów ubezpieczenia NNW należy: śmierć ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, transport zwłok.

UBEZPIECZENIA ROLNICZE

Ubezpieczenie rolnicze dla klientów indywidualnych dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22.05.2003 roku każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczających łącznie 1 ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawierane jest na okres 12 miesięcy w momencie objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniem OC rolników objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, współpracującej w gospodarstwie rolnym w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, która wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Dotyczy to szkód będących następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty zniszczenia lub uszkodzenia mienia. W przypadku ubezpieczenia budynków rolniczych obowiązek ubezpieczenia powstaje w momencie pokrycia budynku dachem. Rolnik obowiązany jest zawrzeć na okres 12 miesięcy umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Secured By miniOrange